دستورالعمل هاي مربوط به امتحانات پنجشنبه هشتم آبان 1393 9:8 قبل از ظهر

نگارش rahnamaee 6.7 سه شنبه ششم آبان 1393 1:0 بعد از ظهر
براي دانلود فايل بر روي لينك زير كليك كنيد:

http://uploadkon.ir/fl/dd/43747

لطفا آخرين تغييرات موجود در نگارش را مطالعه كنيد

نوشته شده توسط کارشناسان سنجش  | لینک ثابت |

نگارش dana 12.2 یکشنبه چهارم آبان 1393 2:30 بعد از ظهر
براي دانلود فايل بر روي لينك زير كليك كنيد:

http://uploadkon.ir/fl/dd/43519

آخرين تغييرات موجود در نگارش 12.2(93/08/03)

  • ·       رفع مشکلات ترتيب اسمامي در ليستهاي دبير در ويندوز سون و بخش اصلاح حروف
  • ·       ساير تغييرات:

1 - در سيستم متمرکز منطقه اي در بخش عمليات فارغ التحصيلان در قسمت صدور برگ تاييديه تحصيلي براي مدارس پيش دانشگاهي تغييراتي صورت گرفته که بر طبق آن ميتوان برگه تاييديه را بصورت گروهي و براي دسته اي از دانش آموزان انتخاب شده با ذکرعنوان سازمان درخواست کننده و تاريخ صدور نامه که اين عبارات براي هر دانش آموز ميتواند متفاوت هم باشد بصورت يکجا صادر نمود . اما علاوه بر اين در اين بخش صدور برگ تاييديه بصورت مدرسه اي هنوز مانند گذشته وجود داشته و کار ميکند.

2 - چون هنوز نتوانسته ايم براي دوره ضمن سال در سال تحصيلي جاري براي استفاده از بخش پيش ثبت نام و عدم استفاده از پايگاه  سناد به توافق برسيم لذا چاره اي جز فعال کردن مجدد بخش هايي مشابه با سال گذشته براي دريافت از سناد و سپس ثبت نام و يا ابطال ثبت نام باقي نمانده است . اما طبق توافق با دفتر فن آوري اطلاعات  در اين دوره تنها تغييري که براي دريافت فايل سناد در سيستم مدرسه رخ داده است بدين صورت است که از اين به بعد سيستم مدرسه بجاي دريافت ديسکت توليد شده از سوي پايگاه سناد  با اجراي گزينه دريافت از سناد خود مستقيما به اطلاعات ثبت نام سال 93 پايگاه سناد که بطور مرتب در سرور پايگاه متمرکز دانش آموزي  بروز رساني خواهد شد مراجعه و سوابق ثبت نامي مربوط به مدرسه را از روي آن دريافت خواهد کرد .ذکر نکات زير ضروري است:

الف -  هر مدرسه براي دريافت اطلاعات احتياج به نام کاربري و کلمه عبور پايگاه دارد که توسط مسئول سيستم در منطقه قبلا به او داده شده است

ب – در مدارس پيش دانشگاهي چون کد مدارس پيش دانشگاهي در پايگاه سناد با سيستم هاي دانش آموزي متفاوت است لذا اين دسته از مدارس براي دريافت اطلاعات در اين بخش بايد کد مدرسه  اي که در سناد بعنوان مدرسه اصلي سه ساله متوسطه تعريف شده است را وارد نمايند . بديهي است که در اينصورت نام کاربري و کلمه عبور مربوط به همان کد را هم بايد درج نمايند نه کلمه عبور مدرسه پيش دانشگاهي موجود در سيستم داناي خود را

ج - پس از دريافت اطلاعات از سناد سيستم اقدام به بررسي آنها کرده و آنها را به گروه هاي زير تقسيم بندي ميکند . سپس سيستم دانش آموزان هر دسته را بصورت مجزا به کاربر مدرسه نمايش داده و در مورد دريافت و يا عدم دريافت آنها در سيستم مدرسه از او پرسش خواهد کرد و بر طبق دستور کاربر مدرسه اقدام مينمايد   :

       - دسته اول دانش آموزاني که ورودي پايه اول متوسطه هستند . اين دسته از دانش آموزان را ميتوان          بدون دغدغه در سيستم مدرسه دريافت نمود

       - دسته دوم دانش آموزاني هستند که پايه اولي نيستند ولي چون سري و سريال شناسنامه و مشخصات فردي آنها با دانش آموزي که قبلا از سال هاي گذشته در سيستم مدرسه وجود دارد هم خواني دارند يعني اينها همان دانش آموزان قديمي اين مدرسه هستند و لذا دريافت مشخصات فردي آنها اشکالي در سيستم مدرسه ايجاد نخواهد کرد پس اين دسته دوم را هم ميتوان در سيستم دريافت نمود .

       - دسته سوم کساني هستند که وقتي ما از روي سري و سريال شناسنامه ارسالي از سناد براي آنها کد دانش آموزي ميسازيم اين کد در سيستم مدرسه پيدا نميشود . بخشي از اين دانش آموزان افراد انتقال آمده به اين مدرسه هستند که طبيعتا از قبل در اين مدرسه سابقه نداشته اند و لذا کد آنها هم يافت نشده است  اين دانش آموزان را مسئول سيستم مدرسه است که ميتواند تشخيص بدهد .اگر در مورد يکي از اين کد ها مسئول سيستم مدرسه چنين تشخيصي داد قاعدتا ميتواند آنها رانيز بدون نگراني در سيستم مدرسه دريافت دارد .اما کساني هم هستند که اينها دانش آمورزان قديمي همين مدرسه هستند ولي سري و سريال شناسنامه ارسالي آنها  با کد دانش آموزي موجود در سيستم مدرسه همخواني ندارد .در حاليکه معمولا از لحاظ ساير مشخصات فردي يکسان هستند . اين دسته از دانش آموزان اگر در سيستم مدرسه دريافت شوند قطعا توليد کد تکراري براي دانش آموز خواهند کرد . لذا مسئولين سيستم در مدارس بايد بطور جدي از دريافت اين دسته از دانش آموزان ارسالي خودداري نمايند

     - دسته چهارم کساني هستند که از نظر کد دانش آموزي همخواني با سيستم مدرسه دارند ولي از لحاظ مشخصات فردي ارسال شده با سيستم مدرسه متفاوت هستند . تشخيص دريافت و يا عدم دريافت اين دسته از دانش آموزان ارسالي نيز بر عهده مسئوال سيستم مدرسه ميباشد

د- در مورد دانش آموزان اتباع خارجي نظير افاغنه مسئولين مدرسه دقت فرمايند که چون پايگاه سناد معمولا به اين افراد  در هر سال تحصيلي کد جديدي را اختصاص ميدهد و دريافت اين کدها توليد    دانش آموز تکراري در سيستم مدرسه خواهد کرد لذا از دريافت رکوردهاي جديد اين افراد در سيستم مدرسه اکيدا اجتناب نمايند

 

3 - با پيگيري مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش و دستور معاونت متوسطه و کاردانش  و همچنين تاييد مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش مقرر شده که براي جلوگيري از جعل مدارک تحصيلي نامعتبر اقدامات زير در سيستم متوسطه  دانش آموزي دانا صورت پذيرد :

الف – چون مواردي ديده شده است که افراد خاطي با نگارش هاي قديمي سيستم دانا اقدام  به ثبت سوابق تحصيلي سال هاي گذشته بدون اخذ مجوز از منطقه  و سپس انتقال آن به يک مدرسه معتبر و داراي نگارش هاي جديد کرده و در آن مدرسه با استفاده از غفلت مدير و معاونين مدرسه آن شخص را فارغ التحصيل مينمايند لذا مقرر شد اطلاع رساني به مدارس صورت پذيرد مبني بر اينکه نقل و انتقال اطلاعات به غير از مسير سرور پايگاه متمرکز دانش آموزي و از طريق تهيه فايل و ارسال آن با ابزار مختلف  تا يکماه آينده از سيستم حذف خواهد شد .

ب - چون مواردي ديده شده است که افراد خاطي با درج سوابق تحصيلي بصورت تطبيقي در يک مدرسه و وارد نمودن 2 يا 3 درس عادي براي دانش آموز در يک  مدرسه  و  با استفاده از غفلت مدير و معاونين مدرسه آن دانش آموز را فارغ التحصيل مينمايند لذا مقرر شد تا قابليت درج سوابق تطبيقي  و معاف در سيستم هاي مدرسه اي حذف و در صورت لزوم اين کار صرفا از طريق تعريف اين دروس براي دانش آموز توسط مسئول سيستم در منطقه و در روي پايگاه متمرکز اطلاعاتي و سپس دريافت آن توسط سيستم مدرسه از روي سرور انجام پذيرد و خود کاربران سيستم هاي مدرسه اي اختياري در درج و يا اصلاح اين گونه از سوابق را نداشته باشند .

ج – چون مواردي ديده شده است که افراد خاطي براي ثبت  سوابق تحصيلي  جعلي از کد مدارس منحل شده استفاده کرده و سپس  آن شخص را فارغ التحصيل اعلام مينمايند لذا مقرر شد که در پايگاه متمرکز دانش آموزي کد کاربري و کلمه عبور براي کليه مدارسي که از طرف پايگاه بکفا بعنوان مدارس منحل شده در نظر گرفته شده اند حذف گردد تا ديگر کسي با اين کدها نتواند به پايگاه مرکزي ارسال اطلاعات نمايد . اگر در موردي اختلافي در اين مورد بروز کرد پايگاه ميتواند با مسئوليت مسئول سيستم در منطقه دوباره اقدام به ايجاد کلمه کاربري جديدي براي آن مدارس بنمايد

د – عطف به بند قبلي (بند ج) از اين پس هر مدرسه پس از ارسال اطلاعات به پايگاه متمرکز دانش آموزي هنگاميکه تاييديه ارسال اين مدرسه را از سرور دريافت مي کند سرور منحل بودن يا نبودن اين مدرسه را به سيستم مدرسه اعلام خواهد کرد . اگر براي مدرسه اي سرور اعلام کرد که اين مدرسه منحل شده است سيستم دانا ديگر اجازه کار با اين کد مدرسه را نخواهد داد . در صورت بروز چنين مشکلي براي يک مدرسه  مسئول سيستم مدرسه بايد موضوع را با مسئول سيستم متوسطه در سطح منطقه مطرح کرده و مسئول سيستم منطقه  ضمن رجوع به واحد بکفا و آمار منطقه خود مشکل منحل اعلام شدن اين مدرسه را مرتفع کند . در اين صورت مدرسه ميتواند ضمن دريافت مجدد تاييديه از سرور سيستم خود را دوباره راه اندازي نمايد .

4        - تابحال در سيستم هاي مدرسه اي مکرر ديده شده که براي يک دانش آموز بيش از يک کد             دانش آموزي صادر شده  و بيش از يک رکورد مشخصات فردي براي او در سيستم وجود دارد . از گذشته در بخش تسهيلات سيستم گزارشي وجود داشته است بنام "گزارش دانش آموزان با کد تکراري" مسئولين سيستم مدارس معمولا وقتي با يک کد تکراري   مواجه ميشوند ضن مراجعه به منطقه با کمک مسئول سيستم منطقه و با رمز مخصوص    PowerUser  ميتوانستند يک دانش آموز را از سيستم مدرسه خود حذف نمايند .ولي همواره اين طور بوده است که اگر يک کد دانش آموزي در سيستم مدرسه سابقه تحصيلي ندارد ميشد آن کد و مشخصات فردي را در بخش "تعريف و اصلاح مشخصات دانش آموزان" از سيستم حذف نمود . حال اگر بتوانيم از بين 2 کد  تکراري براي يک دانش آموز سوابق  تحصيلي از يک کد را عينا به کد دوم منتقل نماييم در اينصورت يکي از کدها بدون سابقه تحصيلي ميشود و لذا پس از آن ميتوان اين کد تکراري را از سيستم مدرسه حذف نمود . در نگارش جاري امکاناتي براي انتقال سابقه يک دانش آموز از يک کد به کد ديگر در بخش  "گزارش دانش آموزان با کد تکراري" به سيستم اضافه شده است . براي کار با اين بخش کاربران سيستم ضمن اعمال دقت بسيار فراوان در انجام اين عمليات جابجايي اطلاعات براي پيش گيري از بروز هرگونه خطاي ناخواسته ابتدا از سيستم خود يک نسخه پشتيبان تهيه کرده و سپس اقدام به اين عمليات نمايند.

 

5        -  در نگارش جديد در سيستم متمرکز منطقه اي امکان شروع سال و دوره جديد به سيستم اضافه شده است . مسئولين محترم مناطق لطفا پس از ورود به سيستم و بعد از عمليات بروزآوري پايگاه –سال تحصيلي 94 – 93  را توسط اين بخش جديد براي سيستم خود ثبت نمايند . اين کار باعث ميشود تا گزارش آمار سوابق مقايسه اي با سيستم بکفا که در ابتداي ورود به سيستم نمايش داده مي شود در پايگاه اطلاعاتي منطقه بعنوان آمار سال 93 ثبت شود

نوشته شده توسط کارشناسان سنجش  | لینک ثابت |

اسكربپت بسته شدن سال 1393 سه شنبه بیست و دوم مهر 1393 9:43 قبل از ظهر
با سلام در صورتی که در مدرسه ای برای انجام عملیات سال 93 در سیستم مدارس پیغامی مبنی بر بسته شدن سال اعلام می شود اسکریپت مربوط به سیستم فوق را از اينجا   دریافت شود

نوشته شده توسط کارشناسان سنجش  | لینک ثابت |

باسمه تعالي

دفاتر امتحانات، آمار، فارغ التحصیلان و ریزنمرات دوره متوسطه

این دستورالعمل با توجه به دستورالعمل تکمیل و تنظیم فرم­ها و مدارک تحصیلی دوره متوسطه سالی واحدی روزانه، بزرگسالان و داوطلبان آزاد به  شماره   9/20215/400 مورخ 26/6/80  معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش و اصلاحیه شماره 9/20267/400   مورخ  22/10/81  وزارت متبوع تنظیم شده است.

 شایسته است این دستورالعمل به نحوی در اداره و مدرسه نگهداری شود تا در صورت تغییر مدیریت­ها افراد جدید دسترسی کامل به این دستورالعمل داشته باشند تا تنظیم اسناد و دفاتر طبق این دستورالعمل انجام شود.

مجددا یادآوری می­گردد که در بازدید کارشناسان از اسناد آموزشگاه­ها این دستورالعمل ملاک عمل قرار می­گیرد.

 دفتر آمار متوسطه

1-      دفتر آمار حداکثر یک ماه پس از شروع سال تحصیلی ( یا نیمسال اول ) و در دوره تابستانی تهیه می­شود،توسط مدير آموزشگاه تهيه وبوسيله مسئول آمار اداره پلمپ ميگردد ، هر گونه سهل انگاري در خصوص عدم تهيه دفتر آمار در مهلت مقرر موجب مسئوليت ميگردد

2-      دفتر آمار به تفکیک پایه و رشته تحصیلی و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی دانش آموز می­باشد

3-   دفتر آمار دانش­آموز پایه سوم شرکت کننده در امتحانات دی ماه ( موضوع بند 1-10 آیین نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه ) جداگانه تهیه می­شود.

4-      نوبتهای دفتر آمار مدارس روزانه :            الف) ضمن سال           ب) تابستان              ج) دی ماه

5-      نوبتهای دفتر آمار مدارس بزرگسالان :    الف) نیمسال اول          ب) نیمسال دوم        ج) تابستان

6-   فرم آمار اجمالی و انسداد دفتر ( فرم 213 ) برای مدارس روزانه و فرم مخصوص  برای مدارس بزرگسالان پس از تکمیل توسط مدیر واحد آموزشی تایید و امضا می­شود. با توجه به تغيير سيستم دانش آموزي ممكن است شماره فرم تغيير نمايد

7-   قسمت انتهای فرم انسداد باید در پایان سالی تحصیلی و قبل از شروع امتحانات پایانی تکمیل ­شود.                      تعداد منتقلین ( انتقالی، اخراجی، ترک تحصیل) در طول سال یا نیمسال مشخص شود              

8-اگر مديران مدارس دفاتر آمار واحد آموزشي خود را تا پايان مهر ماه پلمپ نكنند مسئوليت آن متوجه مديران خواهد بود

دفتر ریزنمرات

1-  ثبت اسامی دانش آموزان در برگ ریزنمرات فقط به صورت رایانه­ای است و نباید اسم دانش­آموزی به صورت دست نویس اضافه شود. ( به جز دانش آموزانی که به عنوان مهمان در واحد آموزشی بزرگسالان تحصیل می­کنند)

2-    کلیه موارد در برگ ریزنمرات باید با خط خوانا، بدون خدشه و قلم خوردگی و با قلم مشکی بین خطوط افقی ثبت شود.

3-  دبیر موظف است کلیه­ی لیست­های نمرات ( دست نویس و لیست­های رایانه­ای که نمرات آن ثبت رایانه شده ) را کنترل نموده و سپس امضا نماید با درج تاریخ.

4-  نمرات دروس انتخابی، کارگاهی، و عملیات میدانی، انضباط و سایر دروسی که در هر نوبت یک نمره دارند، نمره هر نوبت ( یا نیمسال ) صرفا باید در ستون نمره پایانی آن نوبت یا نیمسال ثبت شود.

1-4 : دروسی که در یک نوبت به پایان می­رسند نمره آن برای نوبت دیگر عینا تکرار می­شود. ( اگر درس نمره مستمر نیز داشته باشد نمره مستمر عینا برای مستمر و نمره پایانی عینا برای پایانی نوبت دیگر ثبت می­شود.)

2-4 : نمرات دروس غیر حضوری و دروسی که در طول سال فقط یک نمره دارند صرفا در ستون پایانی برگ ریزنمرات نوبت دوم آن درس ثبت می­شود.

5-    در برگ ریزنمرات باید ستون­های مربوط به همه­ی دانش آموزان کامل باشد.

1-5 : در صورت غیبت در امتحان به جای نمره کلمه غیبت ثبت شود.

2-5 : لازم است موجه یا غیر موجه بودن غیبت توسط واحد آموزشی بر روی برگ ریزنمرات در محل درج نمره به حروف مشخص شود.

6-  باید کلیه­ی برگ­های ریزنمرات در هر نوبت ( اول، دوم، شهریور، تابستان، دی ماه یا نیمسال بزرگسالان ) توسط مدیر واحد آموزشی تایید شود.

7-    نمره دروس داوطلبان آزاد و دروس غیر حضوری باید در ستون پایانی نیمسال ثبت ­شود.

8-    دفتر ریزنمرات به تفکیک پایه و ترتیب رشته – کلاس(گروه) – کد درس می­باشد.

ترتیب ریزنمرات ( برای هر درس ) به ترتیب زیر می­شود :

1-    ریزنمرات دست نویس نوبت اول 2-    ریزنمرات دست نویس نوبت دوم 3-    ریزنمرات دست نویس شهریور ( در صورت وجود )4-    ریزنمرات رایانه ای نهایی

توضیح 1 : جهت ریزنمرات دانش آموزان پایه سوم دوره تابستان و دی ماه به تفکیک دوره و به همین ترتیب عمل شود.

توضیح 2 : اگر آموزشگاهی شرکت کننده دی ماه نداشته باشد می­تواند در صورتی که تعداد صفحات بیش از حد نباشد ریزنمرات سه پایه را به تفکیک دوره و ترتیب فوق الذکر در یک مجلد صحافی نماید.

توضیح 3 : اگر در آموزشگاهی شرکت کننده دی ماه وجود داشته باشد دفتر ریزنمرات پایه سوم جداگانه شامل ریزنمرات دوره ضمن سال، ریزنمرات دوره تابستانی وریزنمرات دی ماه به تفکیک دوره و به ترتیب فوق الذکر در یک مجلد صحافی می­گردد.

توضیح 4 : ریزنمرات نهایی اولیه ( فرم 256)، ریزنمرات نهایی پس از رسیدگی به اعتراضات ( فرم 257 ) و لیست نتایج اعتراضات ( فرم 258 ) و لیست­های اعلام تخلفات در انتهای دفتر ریزنمرات  پایه سوم صحافی می­شود.

9-   نمرات دروسی که دانش آموز در پایه اول به عنوان تعیین رشته امتحان می­دهد باید در ستون شهریور لیست دبیر ثبت شود و همین نمره عینا در ستون نمره تجدید رایانه ثبت می­شود. لازم است در ستون ملاحظات لیست دبیر در ردیف این دانش آموز جمله­ی « تعیین رشته » نوشته شود.

10-  لیست نمرات دست نویس و رایانه­ای دروسی که دانش آموزان پایه دوم به عنوان تغییر رشته امتحان می­دهند در انتهای لیست­های گروه مربوطه قرار می­گیرد.

1-10 : اگر دانش­آموزی دروس تغییر رشته را در مدرسه­ی دیگری امتحان دهد به جای لیست دست نویس، فرم معرفی نمرات از مدرسه مقصد قرار می­گیرد و لیست نمرات رایانه­ای حتما توسط مدیر مهر و امضا گردد.

2-10 : لازم است دروس تغییر رشته در یک گروه جداگانه تعریف شوند ( در این لیست فقط دانش آموزانی که امتحان تغییر رشته می­دهند وجود دارد )

11-   برای دانش آموزان پایه سوم که بعضی از دروس پایه دوم را انتخاب واحد می­نمایند باید به ترتیب ذیل عمل شود :

1-  این قبیل دروس حتما باید به صورت حضوری باشد و به علت تداخل در کلاس­ها دانش آموز صرفا در امتحانات پایانی هر نوبت شرکت می­کند و نمره پایانی هر نوبت عینا برای نمره مستمر همان نوبت تکرار می­شود.

2-    این قبیل دروس در گروه پایه سوم انتخاب واحد ­شودند. ( ممکن است لیست دبیر تک نفره باشد) 

3-    لیست این دروس در پایان گروه مربوط به پایه سوم دانش­آموز قرار می­گیرد.

12-  در شاخه فنی و حرفه­ای دروسی که در یک نیمسال ارائه می­شود، نمرات پایانی و مستمر برای نوبت دیگر عینا تکرار می­گردد و تهیه لیست­ها باید مانند بقیه دروس ­باشد. ( یعنی : لیست دست نویس نوبت اول، لیست دست نویس نوبت دوم که نمرات نوبت اول در آن به صورت رایانه­ای ثبت شده، لیست دست نویس شهریور برای پایه دوم، لیست نهایی رایانه­ای که از سیستم دریافت شده و کلیه­ی لیست­ها باید به تایید دبیر مربوطه برسد)

13-  دروس مهارتی شاخه کاردانش که آموزش آنها در یک سال به اتمام نمی­رسد در پایان سال اول آموزشی در لیست رایانه­ای به جای نمره کلمه «جاری» ( در رایانه کد 99/99 ) ثبت می­شود و در پایان سال دوم آموزشی ( در پایه سوم ) نمره استاندارد مهارت در ستون پایانی نوبت دوم ثبت می­شود.

1-  چون برای این قبیل دروس میانگین نمره سال اول آموزشی با نمره سال دوم آموزشی در سال دوم آموزشی وارد اکسل می­شود لازم است برای سال اول آموزشی لیست نمره دست نویس دبیر نیز صحافی شود تا در سال دوم آموزشی استفاده شود. ( لیست رایانه­ای این دروس به جای نمره کلمه «جاری» ثبت شده است)

2-  در شیوه بزرگسالان اگر آموزش درس مهارتی در طول نیمسال به اتمام نرسد در نیمسال­هایی که هنوز درس به اتمام نرسیده در کارنامه کلمه «جاری» ثبت می­شود و نمره حاصله در آخرین نیمسال آموزشی ثبت می­شود.

 14-  در پایه سوم لازم است برای دروس مهارتی لیست دروس به ترتیب ذیل  صحافی شود :        الف) لیست نظری دست­نویس دبیر      ب) لیست عملی دست نویس دبیر           ج) فرم تایید شده نمرات مهارت توسط سازمان مجری دروس مهارت ( سازمان فنی و حرفه ای، ارشاد، کشاورزی و ..... )      د) لیست رایانه­ای درس نظری                هـ ) لیست رایانه­ای درس عملی 

15-  با توجه به اینکه در صورت عدم کسب نمره قبولی درس نظری، دانش آموز حق شرکت در امتحان درس عملی ندارد باید در لیست درس عملی دست نویس دبیر برای این دانش آموزان خط تیره ( - ) زده شود. ( در رایانه برای این دانش آموزان به جای نمره درس نظری و عملی  98/99  به معنی « رد » ثبت می­شود)

16-  اگر دانش آموز درس نظری مهارتی را نمره قبولی کسب نماید ( کسب حداقل نمره 10 ) باید در  امتحانات عملی شرکت نماید. برای این قبیل دانش آموزان در لیست دست نویس نظری و عملی نمرات کسب شده توسط دبیر وارد می­شود و همین نمرات وارد فرم اکسل شده و پس از محاسبه میانگین وزنی در صورت کسب نمره قبولی ( کسب حداقل نمره 14 ) در سیستم رایانه­ای  نمره اکسل وارد می­شود و در صورتی که نمره اکسل به حد نصاب نرسد ( نمره اکسل کمتر از 14 باشد ) در رایانه 98/99 به معنی « رد » برای هر دو درس نظری و عملی ثبت می­شود.

17-  اگر دانش آموزی درس نظری مهارت سال دوم را نمره قبولی کسب نماید ( کسب حداقل نمره 10 ) ولی مهارت را نمره قبولی کسب ننماید ( عدم کسب حد نصاب نمره عملی یا نمره اکسل )  باید این مهارت را مجددا در سال سوم انتخاب واحد نماید ( انتخاب واحد درس نظری و عملی ) ولی باید فقط درس عملی را امتحان دهد، در این حالت برای درس عملی نمره کسب شده جدید در لیست دست نویس دبیر ثبت می­شود ( توسط دبیر مربوطه ) و برای درس نظری لازم است مدیر آموزشگاه به استناد لیست دست نویس سال دوم همان نمرات را عینا وارد لیست دست نویس درس نظری سال سوم نماید و مهر وامضا نماید و در پایین لیست جمله­ی « نمرات فوق به استناد لیست دست نویس درس ..... صفحه ..... دفتر ریزنمرات سال تحصیلی ........  می­باشد » نوشته شود.

18-  جهت هماهنگی در لیست­های دروس مشترک در بعضی از رشته­ها پیشنهاد می­گردد دروس تابستان و دی ماه پایه سوم به تفکیک رشته انتخاب واحد شوند. به طور مثال  برای رشته­های متفاوت از گروه­ها 1/998 ، 2/998 و ... استفاده شود.

19-   در ابتدای دفتر ریزنمرات «فرم راهنمای نمره و گروه ریزنمرات» قرار گیرد.

20-  کلیه­ی صفحات دفتر ریزنمرات باید به ترتیب شماره گذاری شوند.

 دفتر امتحانات

1-    دفتر امتحانات باید به ترتیب پایه و رشته تحصیلی و حروف الفبای نام خانوادگی دانش آموز تهیه و صحافی شود.

2-  قبل از صحافی دفتر امتحانات فرم­های  ( گزارش آمار اجمالی امتحانات ) و ( فرم انسداد دفتر امتحانات ) اضافه شود

3-  فرم آمار اجمالی امتحانات  توسط واحد آموزشی تکمیل و قسمت مربوطه توسط مدیر مهر و امضا شود و در انتهای دفتر امتحانات قرار گیرد.

4-  پس از بررسی و تکمیل تمام قسمتها دفتر مسدود و توسط کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش پلمپ و مهر و امضا گردد.

تبصره : مراكز مجتمع تمامي دفاتر امتحانات مدارس تحت پوشش ودفتر اصلي مجتمع را با هم جهت پلمپ به كارشناسي سنجش وارزشيابي تحويل نمايند

با توجه به عدم هماهنگي در انسداد دفاتر امتحانات از طرف مراكز مجتمع امسال هيچ گونه مجوزي  جهت انسداد دفاتر توسط مديران مجتمع صادر نميگردد لذا كليه دفاتر  توسط نماينده اداره ( كارشناسي سنجش وارزشيابي ) پلمپ مي گردد

5-    دفتر امتحانات حاوی اطلاعات مربوط به ترک تحصیل کنندگان و منتقلین نیز می­باشد.

6-  اگر تعداد صفحات دفتر امتحانات زیاد باشد ( بیش از 300 صفحه ) مدارس می­توانند دفتر امتحانات هر پایه را جداگانه صحافی نمایند ( برابر ضوابط و نکات فوق)

7-    دفتر امتحانات باید حداکثر تا پایان آبان ماه مسدود شود.

1)   تبصره 1 : در صورت وجود دانش آموز شرکت کننده سال سوم روزانه در امتحانات دی ماه دفتر امتحانات پایه سوم باید حداکثر تا پایان اسفند ماه مسدود شود.

2)   تبصره 2 : در صورتیکه واحد آموزشی دانش آموز پایه سوم جهت شرکت در امتحانات دی ماه نداشته باشد دفتر امتحانات پایه سوم ( ضمن سال و دوره تابستانی ) همراه دفتر امتحانات پایه اول و دوم حداکثر تا پایان آبان ماه برابر مقررات تهیه و صحافی و مسدود و پلمپ می­شود.

8-  دفتر امتحانات بزرگسالان در پایان سال تحصیلی ( حداکثر تا آبان ماه سال تحصیلی بعد ) برای یک سال تحصیلی شامل نیمسال اول، نیمسال دوم و دوره تابستان تهیه و به ترتیب نیمسال – رشته در یک مجلد صحافی می­شود.

9-    در صورتیکه دفتر امتحانات پایه سوم جداگانه صحافی ­شود، صفحه اول دفتر امتحانات سوم نباید سفید باشد.

10-  کلیه­ی صفحات دفتر امتحانات حتی فرم آمار اجمالی و فرم انسداد باید شماره گذاری شوند.

 دفتر فارغ التحصیلان

1-    دفتر فارغ التحصلان ( روزانه و بزرگسالان ) برای هر نوبت جداگانه تهیه و مسدود و پلمپ می­گردد.

2-    دفتر فارغ التحصلان به تفکیک رشته تهیه و به شرح ذیل صحافی می­شوند :

الف.    ابتدا لیست فارغ التحصیلان تایید شده توسط مسئولین اداره ( فرم 292،  5 امضایی ) قرار می­گیرد سپس دفتر فارغ التحصیلان که به تایید آموزشگاه رسیده به ترتیب اسامی لیست قرار داده می­شود.

 3-    در انتهای دفتر فارغ التحصیلان فرم انسداد قرار داده می­شود و توسط نماینده اداره مسدود می­گردد.

4-    کلیه صفحات دفتر شماره گذاری شوند. ( لیست­های فارغ التحصیلان و حتی خود فرم انسداد )

5-  اگر دفتر فارغ التحصیلی دانش آموزی شامل 2 صفحه بود باید هر دو صفحه در دفتر قرار گیرد و به ترتیب شماره گذاری شود ( مسلما تعداد شماره­های ثبت شده بیشتر از تعداد نفرات فارغ التحصیلی می­شود !! )

6-  دانش آموزانی که با استفاده از مفاد رای 729 اقدام به معدل دار کردن دیپلم بدون معدل قبلی خود می­نمایند و برای آنها صرفا گواهی معدل کتبی دیپلم صادر می­شود ( اصل گواهینامه به هیچ عنوان نباید صادر شود ) در ستون ملاحظات جمله « معدل دار کردن دیپلم قبلی با رای ،729 دیپلم صادر نشود» نوشته شود.

  تذکرات کلی :

1-    موارد کمیسیون خاص باید در ستون ملاحظات کارنامه، دفتر آمار، دفتر امتحانات و دفتر فارغ التحصلان نوشته شود.

2-    کلیه صفحات دفاتر ( امتحانات، آمار، ریزنمرات و ..... ) باید به ترتیب شماره گذاری شوند.

3-    فرم­های ضمیمه جهت ابتدای دفاتر استفاده شود.

4-    فرم راهنمای دفتر ریزنمرات ( نام فایل : فرم راهنمای نمره و گروه ریزنمرات ) در ابتدای دفتر ریزنمرات قرار گیرد.

 

نوشته شده توسط کارشناسان سنجش  | لینک ثابت |